صندوق بازنشستگی کشوری

واریز مرحله سوم وام ضروری ۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری

خواستار حذف مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکت‌های تابعه شد

دستگیری یکی از متهمان پرونده پتروشیمی جم در امارات

یک هزار و 830 میلیارد تومان مطالبات بازنشستگان واریز شد

اختصاص سبدکالا به تمامی بازنشستگان کشوری در مرحله دوم

پرداخت هزینه‌های درمانی بیش از یک میلیون بازنشسته کشوری با بیمه طلایی

راه‌اندازی خانه‌های امید برای یک میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری

واریز ۲۰۰ هزار تومان به حساب ششصدهزار بازنشسته کشوری