صندوق بانک آسیایی

مشارکت ۵۰ میلیون دلاری انگلیس در صندوق بانک آسیایی