صندوق سپرده گذاری

دولت بر صندوق‌های سپرده‌گذاری کنترل کافی را اعمال کند

صندوق‌ سپرده گذاری بانک‌ها، سود بالای ۱۵ درصد می‌دهند