صندوق ضمانت سرمایه گذاری

صدور هفت هزار میلیارد ریال ضمانت نامه برای صنایع کوچک در سالی که گذشت

سرمایه ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع افزایش نمی‌یابد

جزئیات صدور ضمانت‌نامه اعتباری برای کارآفرینان وطرحهای دانش‌بنیان

هزار ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صادر شد

رشد 40 درصدی صدور ضمانت نامه برای صنایع کوچک در 2 ماه نخست امسال