صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان

اهدای لوح و نشان زرین مسوولیت اجتماعی به صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان