صندوق های رای

پیام مقامات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در پای صندوق های رأی/ روزی تاریخی برای کشور