صندوق پول

ماموریت جهانگیری به سیف و طیب‌نیا/تسویه بدهی ایران با صندوق پول