صندوق کارآفرینی

بخشش جرائم دیرکرد تسهیلات صندوق کارآفرینی/شرایط بخشودگی جرائم

هر ساله یک میلیون و 200 نفر به جمع بیکاران افزوده می‌شود