صنعت ، معدن و تجارت

تاکید بر گسترش همکاری های صنعتی ایران و مالزی

مذاکره ایران با “بنز” در حال نهایی شدن/ توافق با رنو نیاز به چکش کاری دارد