صنعت آلومینیوم

در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی کشور، اولویت با تولیدات داخلی است

تهیه گزارش نظارتی از صنعت آلومینیوم کشور وارد فاز اجرایی شد

باید از تحریم ها به عنوان فرصتی برای پیشرفت بهره گرفت

بررسی روش‌های توسعه صنعت آلومینیوم و چالش‌های زیست‌محیطی در کشور

۱۱ میلیارد دلار برای توسعه آلومینیومی که رها شده است

صنعت آلومینیوم متولی ندارد/ به نصف هدف تولید هم نمی‌رسیم