صنعت بازی

بازی‌های رایانه‌ای ایران در آستانه جهش بزرگ قرار دارد

لزوم تجاری‌سازی صنعت بازی