صنعت پالایش نفت

تکمیل بخش بنزین‌سازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس