صنعت LNG

خط لوله یا ال ان جی؟

نیاز به سرمایه ۵۰۰ میلیون دلاری برای LNG