علی شکوهی

فکری به حال صنعت خودرو نکنند، نابود می شود/حضور شرکت های حاضر در این نمایشگاه هوشمندانه بود

موضوع خدمات پس از فروش را در نمایشگاه بین المللی مشهد جدی بگیرید

صنعت خودرو بازیچه‌ی تصمیمات یک شبه وزارت صنعت

قیمت اوتلندر PHEV برای تحویل اسفند 96 قطعی است