قطعی برق

قطع برق در بخش خانگی به صفر رسید

خاموشی‌های احتمالی برق پایتخت از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه

قطع برق در روز‌های آینده به صفر می رسد

جداول خاموشی تهران منتشر شد

خاموشی های پراکنده در تهران با شدت گرفتن گرما

میزان نیاز مصرف برق به 65 هزار و 700 مگاوات رسید/هفته جاری هفته پرچالشی در تأمین برق است

رفع احتمال خاموشی‌ها با کاهش مصرف هموطنان در ساعات بین ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳

برنامه خاموشی‌های احتمالی برق پایتخت از شنبه ۱۶ تا ۲۱ مرداد

برنامه خاموشی های احتمالی برق پایتخت از امروز تا ۱۴ مردادماه

تشدید برخورد با ادارات و دستگاه‌های اجرایی پرمصرف پایتخت