قطعی برق

تشدید برخورد با ادارات و دستگاه‌های اجرایی پرمصرف پایتخت

برنامه خاموشی‌های احتمالی برق پایتخت از ۲ تا ۶ مرداد

برنامه زمانبندی خاموشی‌های احتمالی پایتخت منتشر شد

ادارات پرمصرف برق در پایتخت معرفی شدند

برق ۱۲۵ بانک پرمصرف تهران قطع شد

سازمان‌ های دولتی تا پایان مردادماه پنج‌شنبه‌ ها تعطیل شدند

اعمال خاموشی بدون برنامه پذیرفتنی نیست

دلیل خاموشی‌های خارج از برنامه اعلام شد

عذرخواهی روحانی از مردم به دلیل قطعی برق

جدول جدید قطع برق در تهران تا ۱۷ تیر منتشر شد