قیمت نان

کاهش ساعت کاری برخی واحدهای نانوایی به بهانه اتمام سهمیه آرد

با عرضه خارج از شبکه آرد دولتی برخورد می‌شود

استقبال مردم از خرید نان با کارت هوشمند

طرح هوشمندسازی نان به زودی اجرایی می شود

اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از امروز

قیمت نان سنگک تغییری نکرده است

افزایش قیمت نان مبنای قانونی ندارد و با متخلفین برخورد جدی خواهد شد

قیمت نان در پایتخت طی سال ۱۴۰۱ افزایش ندارد

قیمت نان تا پایان سال تغییر نمی کند

قیمت نان تا آخر سال تغییری نمی کند