قیمت نفت

آیا قیمت نفت کاهش یافت؟

روند افزایشی قیمت نفت دوام نیاورد

عبور قیمت نفت برنت از مرز 70 دلار

خوش بینی به بهبود تقاضا قیمت نفت را افزایش داد

رشد 5 درصدی قیمت نفت در هفته اخیر/برنت در آستانه 70 دلار

روند صعودی قیمت نفت ادامه دارد

قیمت نفت بر مدار افزایش

قیمت نفت افزایشی شد

قیمت نفت نزولی شد

ادامه روند افزایشی قیمت نفت در پی احیای اقتصاد اروپا و آمریکا