مسکن

سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ۶۰ تا ۷۰ درصد شد

طرح ساماندهی اجاره های مسکونی به تصویب رسید

کاهش 5 درصدی سود وام ودیعه مسکن مستاجران

زمان بازپرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به ۲۰ سال افزایش یافت

سقف افزایش اجاره بهای مسکن در تهران و شهرستان مشخص شد

طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرا رسید

پرداخت تسهیلات مسکن روستایی از هفته آینده

ثبت نام مسکن برای خانواده های دارای سه فرزند با وجود اتمام مهلت نام نویسی!

اقساط نهضت ملی مسکن زیر ۳ میلیون تومان است

ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد