نیروس زمینی

رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا از فردا در سواحل مکران آغاز می‌شود