واردات خودرو

آخرین جزئیات از واردات خودرو به کشور

آیین نامه اجرایی واردات خودرو تدوین شد

احتمالا خودروهای خارجی از آذر یا دی وارد بازار می شوند

خودروهای رسوبی وارداتی به مزایده می‌روند

شروط اصلی واردات خودرو چیست؟

احتمال واردات خودرو از آذرماه

خودروهای خارجی در آذرماه وارد بازار کشور می‌شود

جزئیات واردات خودرو به مناطق آزاد اعلام شد

کشورهای تحریم کننده از لیست واردات خودرو حذف می‌شوند

واردات خودرو با پرداخت هزینه گارانتی به شرکت های اصلی