واکسن کرونا

شرایط تزریق دز چهارم واکسن اعلام شد

شرایط تزریق دُز چهارم واکسن کرونا

جزئیات تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا

قوانین جدید ورود مسافران به ایران اعلام شد

وزیر بهداشت دستور خرید واکسن ایرانی نورا را صادر کرد

مسافران نوروزی باید دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کنند

سفرهای نوروزی با تزریق ۲ دز واکسن امکان‌پذیر شد

تصویب تزریق دز چهارم واکسن کرونا

تزریق دز سوم واکسن کرونا برای مسافران نوروزی اجباری است

۸۲۰ هزار دوز واکسن استرازنکا برگشت خورد