واکسن کرونا

سفرهای نوروزی با تزریق ۲ دز واکسن امکان‌پذیر شد

تصویب تزریق دز چهارم واکسن کرونا

تزریق دز سوم واکسن کرونا برای مسافران نوروزی اجباری است

۸۲۰ هزار دوز واکسن استرازنکا برگشت خورد

واکسن زدن دانش آموزان اجباری نیست

احتمال نیاز به تزریق دز چهارم یا بیشتر واکسن کرونا

کودکان تنها اجازه استفاده از واکسن پاستوکووک را دارند

ورود محموله اهدایی واکسن آسترازنکا به کشور

تست کرونا برای دانشجویان واکسن نزده الزامی شد

نتایج مطالعات بالینی و میزان اثربخشی واکسن اسپایکوژن اعلام شد