کروز

در قطعه سازی کروز، دانش و صنعت به درستی باهم عجین شده است

مدیریت کارآمد در کروز و بهمن قابل تقدیر است

ارائه خدمات مناسب گروه بهمن، مهمترین مزیت این مجموعه است

امسال حدود 12 میلیون قطعه به خودروسازان ارسال کردیم

سفارت ایران در عراق زمینه حضور قطعه سازان و خودرو سازان بخش خصوصی در بازار عراق را فراهم می کند

کروز در راستای اهداف گام دوم انقلاب به نوعی حماسه آفرینی کرده است

کروز در داخلی سازی قطعات به نتایج قابل تحسینی دست یافته است

مجلس با رویکرد حمایتی برای رفع مشکل قطعه سازان کوتاهی نخواهد کرد

توجه ویژه کروز به بخش پژوهش قابل تقدیر است

بدهی 4 هزار میلیاردی خودروسازان به کروز / 80 درصد از سهم بازار قطعات های‌تک در اختیار کروز است